Molekuláris Patomechanizmus Kutatócsoport

A csoport vezetője

Venekei István egyetemi docens

A csoport tagjai

Felföldi Gabriella PhD hallgató

Mustafa Massaoud PhD hallgató

Tóth Alexandra

Aktivitás

Kutatási témák

A PrtA inhibitor jellemzése és klónozása

A fertőzési folyamatok sorsát a patogén és a gazda szervezet között kialakuló rendkívül összetett molekuláris kölcsönhatások határozzák meg. A proteolitikus enzimeknek kiemelt szerep juthat ebben a molekuláris küzdelemben, különösen a patogén oldaláról, pl. a kötőszöveti és az immunfehérjék hasításával, amelyek a patogén behatolását és a túlélést (pl. az immunválasz elkerülését, vagy semlegesítését) teszik lehetővé. Értelemszerűen, a gazda oldaláról a proteáz inhibitorok termelése az immunválasz egy fontos eleme lehet. A patogenitási faktornak bizonyult proteázok csupán kis része esetén vizsgálták, és még kisebb részük esetén találtak lehetséges természetes szubsztrát fehérjéket. Ezek ismerete nélkül pedig a patogenitási faktorként működő proteáz pontos szerepe nem érthető meg, és ezért célzott befolyásolása - pl. terápiás célú gátlása érdekében - nem lehetséges. A kísérleteinkhez használt fertőzési modell a rendkívüli virulenciájú Photorhabdus rovarpatogén baktérium, és két rovar, a Galleria mellonella, valamint a Manduca sexta lárvája. A Photorhabdus egy korán termelődő proteáza a PrtA, amely a bakteriális eredetű matrixinek (M10B család, serralysinek) közé, a metalloenzimek (M) klánjába tartozik. Serralysineket nagyon sok patogén termel (köztük humán patogének is), a fertőzési folyamatban betöltött szerepük azonban csak feltételezés, mert szubsztrát fehérjéik nem ismertek.

A PrtA inhibitor jellemzése és klónozása

Egy szelektív és érzékeny PrtA szubsztrát kifejlesztése után sikerült a PrtA inhibitorát is megtalálni, amely valóban a rovargazda immunválaszának részét képezi. Mivel ez az első nem prokarióta eredetű serralysin inhibitor, működésének enzimológiai és molekuláris paraméterei fontos adatok a gátlás típusának és szelektivitásának megállapításához. Kérdés például, hogy mennyire különbözteti meg a serralysineket (M10B) az eukarióta eredetű matrixinektől (M10A)? Továbbá, mi ennek a működési mechanizmusa, azaz milyen szerkezeti különbségek találhatók ennek a prokarióta enzim - eukarióta inhibitor komplexnek a prokarióta enzim - prokarióta inhibitor, illetve eukarióta enzim - eukarióta inhibitor komplexekkel való összehasonlításakor?

Serralysin szubsztrátok jellemzése

M. sexta hemolimfában tizenhat PrtA szubsztrát fehérjét találtunk. Ötnek immunfunkciója ismert volt, egyről pedig (SPH-3) mi bizonyítottuk azt. Ezek a PrtA (egyik) funkciójaként az immunszuppresszióra utalnak. Kérdés, milyen fehérje a többi tíz? Találunk-e például közöttük új, eddig még nem ismert immunfunkciójú fehérjét? Továbbá kérdés az, hogy az SPH-3 hogyan tölt be olyan központi szerepet a rovar immunválaszának effektor oldali szabályozásában, aminek eredményeképpen az SPH-3 inaktiválása az összes ismert immuneffektor génjének aktivitását megszünteti, míg az immunreceptor gének aktivitása változatlan marad?

Együttműködések

Hazai

Nemzetközi

Stuart Reynolds
(University of Bath, U. K.)

Támogatók

Jelenleg nem támogatott

Legfontosabb publikációk

 • Marokházi, J., Mihala, N., Hudecz, F., Fodor, A., Gráf, L. & Venekei, I.
  Cleavage site analysis of a serralysin-like protease, PrtA, from an insect pathogen Photorhabdus luminescens and development of a highly sensitive and specific substrate. (2007)
  . Febs J 274, 1946-56.
 • Marokházi, J., Lengyel, K., Pekar, S., Felföldi, G., Patthy, A., Gráf, L., Fodor, A. & Venekei, I.
  Comparison of proteolytic activities produced by entomopathogenic Photorhabdus bacteria: strain- and phase-dependent heterogeneity in composition and activity of four enzymes. (2004)
  Appl Environ Microbiol 70, 7311-20.
 • Marokházi, J., Koczan, G., Hudecz, F., Gráf, L., Fodor, A. & Venekei, I.
  Enzymic characterization with progress curve analysis of a collagen peptidase from an enthomopathogenic bacterium, Photorhabdus luminescens. (2004)
  Biochem J 379, 633-40.
 • Szabó, E., Venekei, I., Böcskei, Z., Náray-Szabó, G. & Gráf, L.
  Three dimensional structures of S189D chymotrypsin and D189S trypsin mutants: the effect of polarity at site 189 on a protease-specific stabilization of the substrate-binding site. (2003)
  J Mol Biol 331, 1121-30.